LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ VADOVŲ 2017 METŲ GEGUŽĖS MĖNESIO
                                                       DARBOTVARKĖ
 
 

Data

Veikla

Vieta

Vadovas

05-03-19

Direktorė Asta Vainiutė atostogauja

 

 

05-08,15,22,29
 
Pedagogų informacinė valandėlė
Lopšelis-darželis „Obelėlė"
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stasė Iljina
 
05-25
Pedagogų susirinkimas
Lopšelis-darželis „Obelėlė
 
Direktorė Asta Vainiutė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Stasė Iljina

05-23

Nepedagoginio personalo pasitarimas

Lopšelis-darželis „Obelėlė

Direktorė Asta Vainiutė