2016 m. paskatinimai ir apdovanojimai:

 • Klaipėdos „Verdenės" progimnazijos direktoriaus padėka už dalyvavimą šventiniame koncerte „Čia mano namai", skirtame Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti (1 darbuotojui).
 • Klaipėdos miesto savivaldybės Viešosios bibliotekos padėka už dalyvavimą renginyje „Deklamuoju Lietuvai“ (1 darbuotojui).
 •  Klaipėdos miesto ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojų metodinio būrelio padėka už dalyvavimą Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų šventiniame koncerte „Ein saulelė apie dangų“, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti (3 darbuotojams).
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narės Lilijos Petraitienės padėka už jaunimo pilietiškumo ir pagarbos Tėvynei ugdymą, dalyvaujant piešinių konkurse – parodoje „Nupieškime Valstybės nepriklausomybės dieną pasitinkančią Klaipėdą“, skirtoje Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti lopšelio-darželio „Obelėlė“ bendruomenei.
 •  LR seimo socialdemokratų frakcijos seniūnės dr. Irenos Šiaulienės padėka už auklėtinių skatinimą aktyviai dalyvauti vaikų piešinių konkurse „Nupieškime Kovo 11-ąją švenčiančią Klaipėdą“ lopšelio-darželio „Obelėlė“ bendruomenei.
 •  Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus padėka už dalyvavimą Respublikos mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekte – konkurse „Žiemos magija“ lopšelio-darželio „Obelėlė“ bendruomenei.
 • Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė“  direktoriaus padėka asmeninio jubiliejaus proga Vaidai Prialgauskienei.
 • Vaikų linijos padėka už dalyvavimą veiksmo savaitėje „Be patyčių“ Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė“ bendruomenei.
 •  Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro ir Klaipėdos neformalaus švietimo mokytojų padėka už dalyvavimą Klaipėdos miesto vaikų piešinių parodoje „Paukštelių margumas“ miesto vaikų ligoninėje lopšelio-darželio „Obelėlė“ bendruomenei.
 • RF Kaliningrado darželio Nr. 55 direktoriaus padėka už bendradarbiavimą ilgalaikiame prevenciniame tarptautiniame projekte „Vaiko kelias į gražią kalbą“ (2 darbuotojams).
 • Klaipėdos lopšelio-darželio „Putinėlis“ direktoriaus padėka už bendradarbiavimą kartu vykdant tarptautinį projektą „Vaiko kelias į gražią kalbą“ Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė“ bendruomenei.
 • Tarptautinio projekto taikai ir vienybei žemėje „Apkabinkime žemę“ projekto „Apkabinkime žemę gerais darbais“ dalyvio diplomas Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė“ bendruomenei.
 • Palangos švietimo pagalbos tarnybos padėka už dalyvavimą meninių darbų konkurse „Augu saugus ir mylimas“ (4 darbuotojams) .
 • Klaipėdos universiteto padėka už geranorišką ir atvirą bendradarbiavimą organizuojant studijų modulio „Švietimo institucijos įvaizdžio kūrimas ir tobulinimas“ įgyvendinimą Astai Vainiutei.
 • Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė“ direktoriaus padėka Mokytojų dienos proga  Stasei Iljina, Violetai Jocienei.
 • Kupiškio lopšelio-darželio „Obelėlė“ padėka už dalyvavimą projekte „Mano žalias pasaulis“ Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė“ bendruomenei.
 • KU Humanitarinių ir ugdymo mokslo fakulteto ir Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos padėka už pagalbą vykdant bendrą Klaipėdos universiteto Psichologijos katedros ir Klaipėdos miesto pedagoginės psichologinės tarnybos vaikų skaitymo ir rašymo sunkumų rizikos patikros mokslinį tyrimą (4 darbuotojams).
 • Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis" direktoriaus padėka už dalyvavimą respublikiniame piešinių konkurse „Sportuoju ir augu sveikas" (1 darbuotojas).
 • Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė" direktoriaus padėka asmeninio jubiliejaus proga Nijolei Kutniauskienei.
 • Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro padėka už dalyvavimą tradicinėje kalėdinėje ikimokyklinio amžiaus vaikų piešinių parodoje „Sniego ir ledo paslaptys".
 • Prano Domšaičio galerijos vedėjo padėkos raštas už dalyvavimą VI vaikų ir jaunimo kūrybos parodoje „Mano prakartėlė" (3 darbuotojams).
 • Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė" direktoriaus padėka bendruomenei už suorganizuotą ir sėkmingai įgyventintą respublikinį ekologinį projektą „Mes už švarų pasaulį".