Menu Close

Grupės

Klaipėdos lopšelis-darželis „Obelėlė“ dirba 5 dienų darbo savaitę, teikiamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos. Grupės komplektuojamos  pagal Higienos normose nustatytus reikalavimus:

  •  1-3 m. ankstyvojo amžiaus grupėse 8-15 vaikų;
  •  3-5 m. ikimokyklinėse ir priešmokyklinėje grupėse 12-18 vaikų.

Grupių darbo laikas:

  • lopšelio (2-3 m.) grupės dirba nuo 7.30 val. iki 18.00 val. (10,5 val. režimu)
  • darželio (3-6/7 m.) grupės dirba nuo 7.30 val. iki 18.00 val. (10,5 val. režimu)

1 –   ,,BORUŽĖLIŲ” GRUPĖ
Vaikų amžius 3-4 m.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Elvyra Bešelia
Išsilavinimas – Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla, ikimokyklinės įstaigos auklėtoja.                                                                                                        Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Violeta Jocienė
Išsilavinimas – Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla, ikimokyklinės įstaigos auklėtoja.
Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija 

2  –  ,,RAINIUKŲ” GRUPĖ
Vaikų amžius 2-3 m.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Dalia Jaruševičienė
Išsilavinimas – Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla, vaikų darželio auklėtoja.
Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Giedrė Jakovleva
Išsilavinimas – Klaipėdos valstybinė kolegija, ikimokyklinio ugdymo pedagogika.
Auklėtojo kvalifikacinė kategorija.

3 – ,,DRUGELIŲ” GRUPĖ
Vaikų amžius 3-4 m.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Loreta Vaišvilienė

Išsilavinimas – Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio auklėjimo metodininkas.
 Mokytojo kvalifikacinė kategorija.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Audronė Žemgulienė
Išsilavinimas – Klaipėdos universitetas, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogas, vaikų dailės mokytojas.
Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

4 – ,,BITUČIŲ” GRUPĖ
Vaikų amžius 5-6 m.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Alvyra Jurkšienė
Išsilavinimas – Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio auklėjimo metodininkas.
Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Laimona Tkačenko
Išsilavinimas – Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogas.                                                                                           Vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija.

5  –  ,,ŽIOGELIŲ” IKIMOKYKLINĖ GRUPĖ                                      Vaikų amžius 5-6 m.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Laima Vilkytė Išsilavinimas – Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla, ikimokyklinių įstaigų auklėtoja.                        Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Sandra Puzinauskienė Išsilavinimas – Klaipėdos universitetas, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.Vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija.

6  –  ,,OBUOLIUKŲ”  GRUPĖ                                                                  Vaikų amžius 4-5 m.

 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Dalytė Čybienė Išsilavinimas – Klaipėdos universitetas, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogas.                                            Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Alma Vasiliauskienė Išsilavinimas – Klaipėdos valstybinė kolegija, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogika.
Mokytojo kvalifikacinė kategorija. 

7 –  ,,AITVARĖLIŲ”  PRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
Vaikų amžius 6-7 m.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Alma Skurdauskienė Išsilavinimas – Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio auklėjimo metodininkas.
Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Simona Aleksandrovaitė Išsilavinimas – Klaipėdos valstybinė kolegija, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogika.
Mokytojo kvalifikacinė kategorija.

 8  –  ,,PELĖDŽIUKŲ” PRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
Vaikų amžius 6-7 m.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja – Audronė Babarskienė
Išsilavinimas – Klaipėdos universitetas, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogas.
Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja – Giedrė Jonaitienė
Išsilavinimas – Klaipėdos universitetas, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogas.
Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

Vaiko dienos režimas ikimokyklinio amžiaus grupėje:

Rytinis vaikų priėmimas. Pokalbiai su tėvais ir vaikais

7:30 – 8:00

Ryto mankšta salėje ir grupėse

8:00 – 8:30

Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai

8:20 – 8:41

Produktyvioji veikla grupėse ir salėje

9:15 – 11:00

Veikla lauke

10:30 – 12:00

Pasiruošimas pietums, pietūs

11:40 – 12:15

Poilsis

13:00 – 15:00

Produktyvioji veikla grupėse ir salėje

15:00 – 16:00

Pasiruošimas vakarienei, vakarienė

15:40 – 16:01

Vaikų veikla grupėje ir lauke

16:30 – 18:00

Skip to content