LOPŠELIO-DARŽELIO OBELĖLĖ" HIMNAS

LOPŠELIO-DARŽELIO OBELĖLĖ" LOGOTIPAS

 
 
 
Spinduliai saulytės glosto šakeles,
Vesk mane, mamyte, į darželį vesk.
 
Linksta šakos obelėlės,
Krinta žemėn obuoliai.
Nuo pat ryto per dienelę
Žaidžia, juokiasi vaikai.
 
Vesk mane, mamyte, kur draugai geri,
Ten kur obelėlės kiemo vidury.
 
Kai pavasarį pražįsta
Obelų žiedai balti,
Obelėle, obelėle
Tarsi pasakoj esi.
 

 Himno autorė Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė" meninio ugdymo mokytoja Janina Žemaičiūnienė

 

 

obelele