SFO_8272

LOPŠELYJE-DARŽELYJE YRA PATVIRTINTI 39 ETATAI. IŠ JŲ:

20 ETATŲ PEDAGOGŲ :
2 – vadovai (direktorius, pavaduotojas ugdymui),
14 – ikimokyklinio ugdymo mokytojai,
2 – priešmokyklinio ugdymo mokytojai,
1 – meninio ugdymo mokytojas,
1 – logopedas.

  19 ETATŲ APLINKOS (TECHNINIO) PERSONALO:
 

0,75 – specialistas,
1 – raštinės administratorius,
1 – ūkio reikalų tvarkytojas,
8 – auklėtojų padėjėjas,

0,5 – mokytojo padėjėjas,
2,5 – virėjas,
1 – sandėlininkas,
0,5 – skalbinių prižiūrėtojas,
0,5 – valytojas,
1,5 – pastatų ir sistemų priežiūros einamojo remonto darbininkas,

1 – pagalbinis darbininkas,
0,75 – kiemsargis.