Savivalda, darbo grupės ir komisijos

Lopšelio-darželio ,,Obelėlė” taryba
Pirmininkė  Violeta Jocienė

Pirmininko pavaduotoja – Alma Skurdauskienė

Sekretorė – Sandra Puzinauskienė
nariai:

 • Inga Svobutienė
 • Irina Čupina
 • Jurgita Riepšienė

Nariai – ugdytinių tėvai:

 • Irina Čupina

Lopšelio-darželio „Obelėlė” darbo taryba

 • Nijolė Kutniauskienė
 • Dalytė Čybienė
 • Vaida Prialgauskienė

Lopšelio-darželio „Obelėlė” tėvų taryba

 • Aistė Narvilė
 • Ramunė Kiljonienė
 • Jurga Pikčilingienė
 • Aurelija Taraškuvienė
 • Vaida Gužaitė
 • Rasa Zbormirskienė
 • Ema Taurinskė
 • Ieva Šiaulienė

 

DARBO GRUPĖS:

Vidaus audito koordinavimo

 • Stasė Iljina, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Alma Skurdauskienė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja 
 • Laima Vilkytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Dovilė Vitunskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Janina Žemaičiūnienė, meninio ugdymo mokytoja
 • Vaida Prialgauskienė, raštinės administratorė
 • Irina Čupina, tėvų atstovė

Įstaigos internetinės svetainės atnaujinimo

 • Asta Vainiutė, direktorė
 • Stasė Iljina, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Audronė Babarskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Vaida Prialgauskienė, raštinės administratorė
 • Inga Svobutienė, raštinės administratorė

 

KOMISIJOS:

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos

 • Stasė Iljina, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Janina Žemaičiūnienė, meninio ugdymo mokytoja
 • Nijolė Kutniauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 • Dovilė Vitunskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Ramunė Zavtrikovienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

Vaiko gerovės

 • Stasė Iljina, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Asta Vainiutė, direktorė
 • Adelė Žukauskienė, logopedė
 • Gražina Meiduvienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
 • Nijolė Kutniauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 • Vaida Prialgauskienė, raštinės administratorė

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė“ vardu gautos paramos skirstymo

 • Almantas Abromas, ūkio reikalų tvarkytojas
 • Stasė Iljina, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Vaida Prialgauskienė, raštinės administratorė
 • Dovilė Vitunskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Giedrė Jonaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja