Savivalda, darbo grupės ir komisijos

Lopšelio-darželio ,,Obelėlė” taryba
Pirmininkė – Violeta Jocienė

Sekretorė – Nijolė Kutniauskienė
nariai:

 • Giedrė Jonaitienė
 • Gražina Meiduvienė
 • Raisa Norkina

Nariai – ugdytinių tėvai:

 • Irina Čupina

Lopšelio-darželio „Obelėlė” tėvų taryba

 • Aistė Narvilė
 • Ramunė Kiljonienė
 • Jurga Pikčilingienė
 • Aurelija Taraškuvienė
 • Vaida Gužaitė
 • Rasa Zbormirskienė
 • Ema Taurinskė
 • Ieva Šiaulienė

 

DARBO GRUPĖS:

Vidaus audito koordinavimo

 • Stasė Iljina, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Alma Skurdauskienė, auklėtoja
 • Laima Vilkytė, auklėtoja
 • Dovilė Vitunskienė, auklėtoja
 • Janina Žemaičiūnienė, meninio ugdymo mokytoja
 • Vaida Prialgauskienė, sekretorė
 • Irina Čupina, tėvų atstovė

Įstaigos internetinės svetainės atnaujinimo

 • Asta Vainiutė, direktorė
 • Stasė Iljina, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Audronė Babarskienė, auklėtoja
 • Vaida Prialgauskienė, sekretorė
 • Sandra Puzinauskienė, sekretorė

 

KOMISIJOS:

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos

 • Stasė Iljina, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Janina Žemaičiūnienė, meninio ugdymo mokytoja
 • Nijolė Kutniauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 • Dovilė Vitunskienė, auklėtoja
 • Ramunė Zavtrikovienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

Vaiko gerovės

 • Stasė Iljina, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Asta Vainiutė, direktorė
 • Adelė Žukauskienė, logopedė
 • Gražina Meiduvienė, bendrosios praktikos slaugytoja
 • Nijolė Kutniauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
 • Vaida Prialgauskienė, sekretorė

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė“ vardu gautos paramos skirstymo

 • Almantas Abromas, direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams
 • Stasė Iljina, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Vaida Prialgauskienė, sekretorė
 • Dovilė Vitunskienė, auklėtoja
 • Giedrė Jonaitienė, auklėtoja