Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė" valdymo struktūros schema:

                             2017-struktura1