Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė" valdymo struktūros schema:

2017 struktura