Š. m. gruodžio 3 d. Klaipėdos Tęstinių studijų institutas ir Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė“ meninio ugdymo mokytoja ekspertė Janina Žemaičiūnienė organizuoja Klaipėdos miesto ir apskrities pedagogams autorinį seminarą „Kai muzika padeda augti“.

·       Seminare pranešimus skaitys:

direktorė Asta Vainiutė -  „Įstaigos veiklos apžvalga“;

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stasė Iljina – „Ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacija“;

meninio ugdymo mokytoja Janina Žemaičiūnienė –   „Muzikinis intelektas ir vaiko muzikalumas“;

„Žaidimas – geriausias būdas pažinti ir tobulinti pasaulį“;

„Ugdymas menu – geriausias būdas asmenybės kūrybiškumui atsiskleisti“.

·       Stendinius pranešimus pristatys:

logopedė Adelė Žukauskienė – „Logoritmikos panaudojimas vaikų kalbos sutrikimų korekcijai“;

auklėtoja Dalia Jaruševičienė – „Žaidžiame teatrą“.

·       Atvirą veiklą rodys:

auklėtojos Violeta Jocienė ir Elvyra Bešelia – „Statom namą boružiukui“.

·       Filmuotas veiklas pristatys:

auklėtojos Audronė Babarskienė ir Giedrė Jonaitienė – „Kaip viščiukas saulutės ieškojo“;

auklėtojos Dovilė Vitunskienė ir Dalytė Čybienė  – „Vir vir vir pelytė“.