Paminėję Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė“ veiklos 50-metį, dėkojame už šventinius sveikinimus ir linkėjimus, galeriją išpuošusias sveikinimų atvirutes. Ačiū už mūsų darbuotojams parodytą dėmesį ir puikią dovaną vaikams. Dėkojame tėvų aktyvui už pagalbą ruošiantis šventei.