Praėjusią savaitę įvykusio darželio tėvų aktyvo posėdžio metu buvo aptartos įvairios veiklos sritys, vaikų maitinimas, aktyvas supažindintas su grupių aprūpinimo finansine ataskaita. Įsipareigojome visus tėvus raginti įeinant ir išeinant uždaryti mažuosius vartelius, neleisti chuliganams niokoti darželio kiemo turto.