Gerbiami tėveliai, lapkričio 13 d. skelbiu anoniminių skambučių dieną. Nuo 9.00 val. iki 14.00 val. raginu visus, kas norite  
a n o n i m i š k a i  pasitarti ar  pasiguosti, skambinti man darbo telefonu (8-46) 35 00 66. 

Direktorė