KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ" FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,OBELĖLĖ" 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ" FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ" FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ" FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

parsisiųsti PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,OBELĖLĖ" 2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ" FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ" FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ" FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

parsisiųsti PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,OBELĖLĖ" 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI  PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  

                                                                                                                                                               parsisiųsti PDF formatu

                                                                                                                                                               parsisiųsti PDF formatu

                                                                                                                                                               parsisiųsti PDF formatu

                                                                                                                                                               parsisiųsti PDF formatu

                                                                                                                                                               parsisiųsti PDF formatu

                                                                                                                                                               parsisiųsti PDF formatu

                                                                                                                                                               parsisiųsti PDF formatu

                                                                                                                                                               parsisiųsti PDF formatu

                                                                                                                                                               parsisiųsti PDF formatu

                                                                                                                                                               parsisiųsti PDF formatu

                                                                                                                                                               parsisiųsti PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,OBELĖLĖ" 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI  PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS  

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ" FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2015 METŲ PIRMĄ PUSMETĮ                                                                                                                                                              parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,OBELĖLĖ" 2014 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI  PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS   

                                         parsisiųsti PDF formatu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2014 METŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS                                                                                                                                

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,OBELĖLĖ" FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,OBELĖLĖ" BALANSAS 2013 m. II KETVIRTIS
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,OBELĖLĖ" AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2013 m. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ