2017 m. paskatinimai ir apdovanojimai: 

 • Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro ir Klaipėdos miesto Neformalaus švietimo mokytojų padėka už dalyvavimą Klaipėdos miesto vaikų piešinių parodoje „Saulutė ritasi per dangų" miesto vaikų ligoninėje lopšelio-darželio „Obelėlė" bendruomenei.
 • Vaikų linijos padėka už dalyvavimą veiksmo savaitėje „Be patyčių“ Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė“ bendruomenei.
 • Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos padėka už dalyvavimą parodoje „Brangiausia pasauly – mūsų šeima" lopšelio-darželio „Obelėlė" bendruomenei.
 • Klaipėdos lopšelio-darželio „Atžalynas" direktoriaus padėka už dalyvavimą sporto šventėje „Sportuoju su draugais" lopšelio-darželio „Obelėlė" bendruomenei ir ugdytiniams.
 • Klaipėdos „Verdenės" progimnazijos direktoriaus padėka už dalyvavimą šventiniame koncerte, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti (1 darbuotojui).
 • Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro ir Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo mokytojų padėka už pagalbą ruošiant ugdytinius ikimokyklinio ugdymo įstaigų šventiniam koncertui „Po Klaipėdą mažais žingsneliais", skirtam Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai ir Klaipėdai – 2017 metų Lietuvos kultūros sostinei paminėti (3 darbuotojai).
 • Tarptautinės komisijos vykdomojo direktoriaus padėka už prisijungimą prie pilietinės iniciatyvos „Gyvasis tautos žiedas", skirtos Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui paminėti lopšelio-darželio „Obelėlė" bendruomenei.
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narės Lilijos Petraitienės padėka už ugdytinių dalyvavimą piešinių konkurse – parodoje „Nupieškime Valstybės nepriklausomybės dieną pasitinkančią Klaipėdą“, skirtoje Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti (9 darbuotojai).
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narės Lilijos Petraitienės padėka už ugdytinių dalyvavimą piešinių konkurse – parodoje „Nupieškime Valstybės nepriklausomybės dieną pasitinkančią Klaipėdą“, skirtoje Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti lopšelio-darželio „Obelėlė" bendruomenei.
 • LR seimo socialdemokratų frakcijos seniūnės dr. Irenos Šiaulienės padėka už auklėtinių skatinimą aktyviai dalyvauti vaikų piešinių konkurse „Nupieškime Kovo 11-ąją švenčiančią Klaipėdą“ lopšelio-darželio „Obelėlė“ bendruomenei.
 • Lietuvos aklųjų bibliotekos katedros Klaipėdos padalinio padėka už organizavimą ir renginio Velykinio rytmečio „Rid rid rid margi margučiai" pravedimą (1 darbuotojui).
 • Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė" direktoriaus padėka asmeninio jubiliejaus proga Sandrai Puzinauskienei.
 • Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis" direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo ugdymui padėka už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų erdvinių – kūrybinių darbų parodoje „Sparnuočių sugrįžtuvės" lopšelio-darželio „Obelėlė" kolektyvui.
 • Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė" direktoriaus padėka asmeninio jubiliejaus proga Adelei Žukauskienei.
 • Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto psichologinio konsultavimo ir mokymų centro vedėjos, projekto vadovės profesorės dr. Romos Jusienės padėka už dalyvavimą vykdant mokslinį projektą „Šiuolaikinės informacinės technologijos ir mažų vaikų sveikata", finansuojamą Lietuvos mokslo tarybos, lopšelio-darželio „Obelėlė" bendruomenei.
 • VŠĮ gyvūnų globos namų „Būk mano draugas" direktorės Galinos Kučinskienės padėka už benamių gyvūnų globą ir paramą lopšelio-darželio „obelėlė" darbuotojams bei vaikams.

2016 m. paskatinimai ir apdovanojimai:

 • Klaipėdos „Verdenės" progimnazijos direktoriaus padėka už dalyvavimą šventiniame koncerte „Čia mano namai", skirtame Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti (1 darbuotojui).
 • Klaipėdos miesto savivaldybės Viešosios bibliotekos padėka už dalyvavimą renginyje „Deklamuoju Lietuvai“ (1 darbuotojui).
 •  Klaipėdos miesto ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojų metodinio būrelio padėka už dalyvavimą Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų šventiniame koncerte „Ein saulelė apie dangų“, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti (3 darbuotojams).
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narės Lilijos Petraitienės padėka už jaunimo pilietiškumo ir pagarbos Tėvynei ugdymą, dalyvaujant piešinių konkurse – parodoje „Nupieškime Valstybės nepriklausomybės dieną pasitinkančią Klaipėdą“, skirtoje Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti lopšelio-darželio „Obelėlė“ bendruomenei.
 •  Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus padėka už dalyvavimą Respublikos mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekte – konkurse „Žiemos magija“ lopšelio-darželio „Obelėlė“ bendruomenei.
 • Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė“  direktoriaus padėka asmeninio jubiliejaus proga Vaidai Prialgauskienei.
 •  Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro ir Klaipėdos neformalaus švietimo mokytojų padėka už dalyvavimą Klaipėdos miesto vaikų piešinių parodoje „Paukštelių margumas“ miesto vaikų ligoninėje lopšelio-darželio „Obelėlė“ bendruomenei.
 • RF Kaliningrado darželio Nr. 55 direktoriaus padėka už bendradarbiavimą ilgalaikiame prevenciniame tarptautiniame projekte „Vaiko kelias į gražią kalbą“ (2 darbuotojams).
 • Klaipėdos lopšelio-darželio „Putinėlis“ direktoriaus padėka už bendradarbiavimą kartu vykdant tarptautinį projektą „Vaiko kelias į gražią kalbą“ Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė“ bendruomenei.
 • Tarptautinio projekto taikai ir vienybei žemėje „Apkabinkime žemę“ projekto „Apkabinkime žemę gerais darbais“ dalyvio diplomas Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė“ bendruomenei.
 • Palangos švietimo pagalbos tarnybos padėka už dalyvavimą meninių darbų konkurse „Augu saugus ir mylimas“ (4 darbuotojams) .
 • Klaipėdos universiteto padėka už geranorišką ir atvirą bendradarbiavimą organizuojant studijų modulio „Švietimo institucijos įvaizdžio kūrimas ir tobulinimas“ įgyvendinimą Astai Vainiutei.
 • Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė“ direktoriaus padėka Mokytojų dienos proga  Stasei Iljina, Violetai Jocienei.
 • Kupiškio lopšelio-darželio „Obelėlė“ padėka už dalyvavimą projekte „Mano žalias pasaulis“ Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė“ bendruomenei.
 • KU Humanitarinių ir ugdymo mokslo fakulteto ir Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos padėka už pagalbą vykdant bendrą Klaipėdos universiteto Psichologijos katedros ir Klaipėdos miesto pedagoginės psichologinės tarnybos vaikų skaitymo ir rašymo sunkumų rizikos patikros mokslinį tyrimą (4 darbuotojams).
 • Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis" direktoriaus padėka už dalyvavimą respublikiniame piešinių konkurse „Sportuoju ir augu sveikas" (1 darbuotojas).
 • Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė" direktoriaus padėka asmeninio jubiliejaus proga Nijolei Kutniauskienei.
 • Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro padėka už dalyvavimą tradicinėje kalėdinėje ikimokyklinio amžiaus vaikų piešinių parodoje „Sniego ir ledo paslaptys".
 • Prano Domšaičio galerijos vedėjo padėkos raštas už dalyvavimą VI vaikų ir jaunimo kūrybos parodoje „Mano prakartėlė" (3 darbuotojams).
 • Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė" direktoriaus padėka bendruomenei už suorganizuotą ir sėkmingai įgyventintą respublikinį ekologinį projektą „Mes už švarų pasaulį".