LOPŠELIO-DARŽELIO OBELĖLĖ" VIZIJA:
    Lopšelis-darželis „Obelėlė" – pirmas kiekvieno šio mikrorajono mažamečio vaiko tėvo pasirinkimas:
  • Demokratizuota ugdymo įstaiga;
  • Priimtiniausia vaikams;
  • Patraukliausia tėvams
MISIJA:
    Įstaigos pedagogai yra vaikų ugdytojai ir tėvų konsultantai, gebantys išugdyti sveiką, savarankišką, brandų mokyklai vaiką, kuris sugebėtų rasti savo vietą sociokultūrinėje aplinkoje
 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ DIREKTORĖS ASTOS VAINIUTĖS 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti MS Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“  2019 M. VEIKLOS ATASKAITA
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ DIREKTORĖS ASTOS VAINIUTĖS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“, ESANT POTENCIALIAI UŽSIKRĖTIMO KORONAVIRUSU (COVID-19) RIZIKAI, DARBO ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2019–2021 METŲ STRATEGINIS PLANAS
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ" UGDYTINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ" VIDAUS  DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA IR 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ DIREKTORĖS ASTOS VAINIUTĖS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA