LOPŠELIO-DARŽELIO OBELĖLĖ" VIZIJA:
    Lopšelis-darželis „Obelėlė" – pirmas kiekvieno šio mikrorajono mažamečio vaiko tėvo pasirinkimas:
  • Demokratizuota ugdymo įstaiga;
  • Priimtiniausia vaikams;
  • Patraukliausia tėvams
MISIJA:
    Įstaigos pedagogai yra vaikų ugdytojai ir tėvų konsultantai, gebantys išugdyti sveiką, savarankišką, brandų mokyklai vaiką, kuris sugebėtų rasti savo vietą sociokultūrinėje aplinkoje
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“  2021 M. VEIKLOS ATASKAITA
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ DIREKTORĖS ASTOS VAINIUTĖS 2021 M. VEIKLOS ATASKAITA
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2022–2024 METŲ STRATEGINIS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“  2021 M. VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“  2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ DIREKTORĖS ASTOS VAINIUTĖS 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“  2019 M. VEIKLOS ATASKAITA
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“, ESANT POTENCIALIAI UŽSIKRĖTIMO KORONAVIRUSU (COVID-19) RIZIKAI, DARBO ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2019–2021 METŲ STRATEGINIS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ" VIDAUS  DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA