LOPŠELIO – DARŽELIO OBELĖLĖ" VIZIJA:
    Lopšelis-darželis „Obelėlė" – pirmas kiekvieno šio mikrorajono mažamečio vaiko tėvo pasirinkimas:
  • Demokratizuota ugdymo įstaiga;
  • Priimtiniausia vaikams;
  • Patraukliausia tėvams
MISIJA:
    Įstaigos pedagogai yra vaikų ugdytojai ir tėvų konsultantai, gebantys išugdyti sveiką, savarankišką, brandų mokyklai vaiką, kuris sugebėtų rasti savo vietą sociokultūrinėje aplinkoje
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2016 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA IR 2017 M. VEIKLOS PLANAS 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ" VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS