Pasiekimai

  • 2005-2015 m. parengta ir 11 kartų įgyvendinta pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa meninei ir sveikatos kompetencijoms lavinti;
  • Nuo 2002 metų  įstaigos pedagogai  vykdo Tarptautinę socialinių įgūdžių ankstyvosios prevencijos programą  „Zipio draugai", kuri padeda ugdyti(s) 5-7 metų vaikų atsparumą žalojančiai aplinkos įtakai, įgyti socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, ugdyti vaikų psichikos sveikatą.
  • 2007 m. įstaigos pedagogų bendruomenės parengta ir sėkmingai įgyvendinama Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė“ ikimokyklinio ugdymo programa, kurios tikslas kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, socialinius, pažintinius poreikius.
  • 2010 m. lopšelis-darželis „Obelėlė“ tapo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros tarptautinio projekto dalyviu;
  • Nuo 2013 m. ikimokyklinės įstaigos bendruomenė aktyviai dalyvauja respublikiniame aplinkosauginiame  projekte „Mes rūšiuojam“;
  • Nuo 2014 m. lopšelio-darželio „Obelėlė“ bendruomenė yra ilgalaikio tarptautinio tėvų ir pedagogų prevencinio, kūrybiško projekto „Vaiko kelias į gražią kalbą“ dalyvis.
  • 2015 m. gruodžio mėn. lopšelis-darželis įsijungė į tarptautinį socialinį  projektą taikai ir vienybei žemėje „Apkabinkime žemę gerais darbais“. 
  • Šiandien lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ ugdymo programų įgyvendinimui grupėse įrengti veiklos kampeliai, teritorija suskirstyta į edukacines erdves, modernizuota ugdymo veikla – grupėse veikia internetas, vaikams veikla organizuojama prie interaktyvios lentos, darželio grupėse sudarytos sąlygos naudotis pedagogo Reggio Emilia ugdymo priemone šviesos stalais. Ikimokyklinės įstaigos bendruomenės nariai dalyvauja miesto, respublikiniuose, tarptautiniuose renginiuose, savanorystės akcijose, sveikos gyvensenos skatinimo iniciatyvose, pedagogai kartu su vaikais dalyvavo Lietuvos tautinio olimpinio komiteto organizuotame Europos judėjimo savaitės bėgime, tarptautiniuose vaikų meno projektuose „Skėtis mamai“ , "Raktelis mamai"  , projekte-parodoje „Mano trispalvė“, meno-ekologiniame projekte „Prikelk seną daiktą antram gyvenimui“, ekologiniame konkurse "Mano žalioji palangė", lopšelio-darželio ugdytiniai yra miesto ir respublikinių renginių, parodų, konkursų  dalyviai. Lopšelyje-darželyje sėkmingai  vykdomas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, kuris užtikrina sėkmingą dalijimąsi vadybinės, pedagoginės, metodinės ir kultūrinės veiklos patirtimi, pedagogai daug dėmesio skiria savišvietai, patirties sklaidai mieste ir respublikoje. Tėvai skatinami tapti vaikų kūrybiškumo ugdymo partneriais, jie tampa aktyviais įstaigoje organizuojamų renginių dalyviais. Skatinant bendruomenę keistis perskaitytomis knygomis, įkurta „Obelėlės“ mainų bibliotekėlė.

 

Tradicijos

PavasarisMažosios velykėlės
                        Darželio tortadienis  
                        Pažintis su mokykla              
                        Renginiai vaikų pilietiškumui ugdyti
                       Teatro dienos minėjimas
 
Vasara:     Vaikų gynimo diena
 
Ruduo:      Pasisveikinimas su darželiu
                     Kelionė  netradicine transporto priemone – traukiniu į pajūrį
                     Bendruomenės kūrybiniai darbai
 
Žiema:       Advento vakaronės
                     Bendruomenės kūrybiai darbai