Pasiekimai

  • 2005-2015 m. parengta ir 11 kartų įgyvendinta pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa meninei ir sveikatos kompetencijoms lavinti;
  • Nuo 2002 metų  įstaigos pedagogai  vykdo Tarptautinę socialinių įgūdžių ankstyvosios prevencijos programą  „Zipio draugai", kuri padeda ugdyti(s) 5-7 metų vaikų atsparumą žalojančiai aplinkos įtakai, įgyti socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, ugdyti vaikų psichikos sveikatą.
  • 2007 m. įstaigos pedagogų bendruomenės parengta ir sėkmingai įgyvendinama Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė“ ikimokyklinio ugdymo programa, kurios tikslas kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, socialinius, pažintinius poreikius.
  • 2010 m. lopšelis-darželis „Obelėlė“ tapo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros tarptautinio projekto dalyviu;
  • Nuo 2013 m. ikimokyklinės įstaigos bendruomenė aktyviai dalyvauja respublikiniame aplinkosauginiame  projekte „Mes rūšiuojam“;
  • Nuo 2014 m. lopšelio-darželio „Obelėlė“ bendruomenė yra ilgalaikio tarptautinio tėvų ir pedagogų prevencinio, kūrybiško projekto „Vaiko kelias į gražią kalbą“ dalyvis.
  • 2015 m. gruodžio mėn. lopšelis-darželis įsijungė į tarptautinį socialinį  projektą taikai ir vienybei žemėje „Apkabinkime žemę gerais darbais“. 
  • Šiandien lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ ugdymo programų įgyvendinimui grupėse įrengti veiklos kampeliai, teritorija suskirstyta į edukacines erdves, modernizuota ugdymo veikla – grupėse veikia internetas, vaikams veikla organizuojama prie interaktyvios lentos, darželio grupėse sudarytos sąlygos naudotis pedagogo Reggio Emilia ugdymo priemone šviesos stalais. Ikimokyklinės įstaigos bendruomenės nariai dalyvauja miesto, respublikiniuose, tarptautiniuose renginiuose, savanorystės akcijose, sveikos gyvensenos skatinimo iniciatyvose, pedagogai kartu su vaikais dalyvavo Lietuvos tautinio olimpinio komiteto organizuotame Europos judėjimo savaitės bėgime, tarptautiniuose vaikų meno projektuose „Skėtis mamai“ , "Raktelis mamai"  , projekte-parodoje „Mano trispalvė“, meno-ekologiniame projekte „Prikelk seną daiktą antram gyvenimui“, ekologiniame konkurse "Mano žalioji palangė", lopšelio-darželio ugdytiniai yra miesto ir respublikinių renginių, parodų, konkursų  dalyviai. Lopšelyje-darželyje sėkmingai  vykdomas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, kuris užtikrina sėkmingą dalijimąsi vadybinės, pedagoginės, metodinės ir kultūrinės veiklos patirtimi, pedagogai daug dėmesio skiria savišvietai, patirties sklaidai mieste ir respublikoje. Tėvai skatinami tapti vaikų kūrybiškumo ugdymo partneriais, jie tampa aktyviais įstaigoje organizuojamų renginių dalyviais. Skatinant bendruomenę keistis perskaitytomis knygomis, įkurta „Obelėlės“ mainų bibliotekėlė.

2017 m.

20170918_090507   20170918_090739 20170918_090816 20170918_090849 20170918_091034 20170918_100834 20170918_100904 20170918_100930 20170918_101040 20170918_101008 DSC04581 DSC04582 DSC04583 DSC04584 DSC04585 20171017_093325 20171023_114638 20171106_151739

2016 m.

DSC03803 DSC03804 DSC03805 DSC03806 DSC03807 DSC03808 DSC03810 DSC03811 DSC03812 DSC03809 DSC03813 DSC03814 DSC03815 DSC03816 DSC03817 DSC03818 DSC03819 DSC03820 DSC03821 DSC03822 DSC03823 DSC03824 DSC03825 DSC03826 DSC03827 DSC03828 850d35e2-6cc7-44c2-84d8-28cbc355ea89 5136c179-c148-427c-bfac-1c112e246857 9f8a261f-f787-421c-9508-31a771aefc96 75f0b45b-d8eb-40e5-ad4a-65e8a2dc672d 12612972-4140-4b2d-bdd3-948de5f42d84 cfecf17d-2f4b-41ba-ac76-be6d6880be1a e3b1d6dd-b688-4c36-a713-dd4f52c0de72 edfc1b3b-dd13-46a6-ba37-aa7b5306c272 DSC03991 DSC03992 DSC03993 DSC03994 DSC03995 DSC03996  DSC04250  DSC04251 DSC04309 DSC04365 DSC04366

 

 

 2013 – 2015 m.

DSC03396 DSC03406 DSC03411 DSC03403 DSC03419 DSC03422 DSC03397 DSC03399 DSC03400 DSC03404 DSC03405 DSC03407 DSC03412 DSC03414 DSC03416 DSC03418 DSC03420 DSC03398 DSC03425 DSC03402DSC03423 DSC03401  DSC03409 DSC03413 DSC03522 DSC03410 DSC03521 OLYMPUS DIGITAL CAMERA DSC03520 DSC03428  DSC03417 DSC03514 DSC03524 DSC03518 DSC03519 DSC03517 DSC03536 DSC03534 DSC03535 DSC03531 DSC03532 DSC03533 DSC03528 DSC03516 DSC03608 DSC03589 051cd435-2978-455b-9cec-843a42892585 32df509f-d970-4c84-a5ba-a1c023520577

Tradicijos

PavasarisMažosios velykėlės
                        Darželio tortadienis  
                        Pažintis su mokykla              
                        Renginiai vaikų pilietiškumui ugdyti
                       Teatro dienos minėjimas
 
Vasara:     Vaikų gynimo diena
 
Ruduo:      Pasisveikinimas su darželiu
                     Kelionė  netradicine transporto priemone – traukiniu į pajūrį
                     Bendruomenės kūrybiniai darbai
 
Žiema:       Advento vakaronės
                     Bendruomenės kūrybiai darbai