KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,OBELĖLĖ" IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA
 
 
BENDROJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR UGDYMOSI PROGRAMA