KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ"  2021 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

parsisiųsti MS Word formatu

LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS ( NAUJA REDAKCIJA) 

                                                                                                                                          parsisiųsti MS Word formatu

LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ" VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMO IR INICIJAVIMO TVARKA

       parsisiųsti MS Word formatu   

ĮSAKYMAS DĖL SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PAKEITIMO        

           parsisiųsti MS Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ" SUPAPRASTINTŲ MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS     
                                                                                                                                            parsisiųsti MS Word formatu
 
 ĮSAKYMAS DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ" SUPAPRASTINTŲ  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO  
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ"  2019 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

                                                                                                                parsisiųsti MS Word formatu

 

 

 
 
                                                                                                                                          
 
 
 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ" 2015 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS
                                                                                                                                            parsisiųsti MS Word formatu
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ" 2015 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PAPILDYMAI
LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ SKELBIMAI APIE PIRKIMUS   2015 M.