Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, kviečiame visus prisijungti prie darželyje vykstančios akcijos „Švęskime Valstybės dieną linksmai!".
Prie pagrindinio įėjimo į darželį  kabo širdis, išdabinta Jūsų vaikų delniukais trispalvės spalvomis. Raginame ir Jus, gerbiami tėveliai, broliukai ir sesutės, išreikšti meilę Lietuvai įklijuojant spalvotą savo iškirptos plaštakos kontūrą, pasidaryti asmenukę ir įkelti į obelelesvaikai@gmail.com paštą. Visas atsiųstas nuotraukas iki kovo 11 dienos perkelsime į pasauliui matomą tinklalapį www.obelele.lt
 
 

Paskutinę metų dieną mūsų darželio darbuotojus nustebino ir nudžiugino Danės vietos bendruomenės iniciatyva – jie mūsų įstaigai padovanojo LED Projektorių. Projektorių tikslingai naudosime edukacinėms veikloms. Ačiū!

Mokesčių inspekcija informavo, kad į mūsų įstaigą jau pervesta 3285,46 eur 2 proc. pajamų mokesčio. Ačiū už supratingumą.

2015 metais iš paramos lėšų sumokėta už: 

  • Persirengimo spinteles – 1521,0 Eur.
  • Statybines prekes – 44,54 Eur.
  • Vokus – 33,60 Eur.
  • Reprezentacinę spintą – 94,0 Eur.
  • Stendų rėminimą – 307,78 Eur.
  • Smėlį vaikų aikštynams – 127,05 Eur.
  • Vadovų peratestavimą – 604,48 Eur.

​2015 m. paramos lėšų likutis – 153,09 Eur.

Gruodžio 9 d. Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos vaikų skyriuje atidaryta lopšelio-darželio "Obelėlė" ir jos draugų – socialinių partnerių iš Kupiškio lopšelio-darželio "Obelėlė", Šilutės rajono Juknaičių pagrindinės mokyklos  ikimokyklinių grupių ir Klaipėdos lopšelio-darželio "Giliukas" šeimų kūrybinių darbų paroda "Netradicinė mano knygelė". Būtinai apžiūrėkite, paroda vyks iki Šventų Kalėdų!

 
Gerbiami tėveliai, lapkričio 13 d. skelbiu anoniminių skambučių dieną. Nuo 9.00 val. iki 14.00 val. raginu visus, kas norite  
a n o n i m i š k a i  pasitarti ar  pasiguosti, skambinti man darbo telefonu (8-46) 35 00 66. 

Direktorė

Šį rytą netikėtai  pradžiugino Oskaro ir Kamilės Narvilų tėtis, vaikams padovanojęs lauko futbolo vartus. Darželio vaikų vardu dėkojame Nerijui Narvilui už savanorišką pagalbą turtinant vaikų žaidimo aikšteles  sporto įrengimais. Vertiname Jūsų pastangas ir esame įsitikinę, kad Jūsų dėka vaikai daugiau judės ir patirs džiugių emocijų.

Kviečiame visus, kurie gali kažką įdomaus sukurti ir padovanoti darželio vaikams, prisijungti prie puikios iniciatyvos.

                          KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“

KONKURSO-KNYGUČIŲ PARODOS „NETRADICINĖ MANO KNYGELĖ“ NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Konkurso-knygučių parodos „Netradicinė mano knygelė“  nuostatai apibrėžia konkurso tikslą, dalyvius ir organizavimo tvarką.

II. TIKSLAI

2. Išgyventi kūrybos džiaugsmą netradiciškai gaminant su šeima knygutes.
3. Siekti, kad vaikai, gamindami knygutes, išreikštų savo mintis, fantazijas, svajones.
4. Vaikų ir jų tėvų darbais papuošti įstaigos interjerą ir Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos vaikų skyrių.
5. Puoselėti vertybines nuostatas.

III. UŽDAVINIAI

6. Kuriant netradicines knygutes ieškoti netradicinių meninių raiškos priemonių.
7. Puoselėti vaikų saviraišką ir skatinti suprasti kitų kūrybinę raišką.
8. Sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui su šeima sukurti savitą dailės darbelį.
9. Motyvuoti socialinius partnerius kūrybinei raiškai ir saviraiškai.
10. Siekti, kad konkurse dalyvautų visi socialiniai partneriai.

IV. REIKALAVIMAI KONKURSUI

11. Kurdami netradicines knygutes, vaikai su savo tėvais gali vaizduoti tikroviškus, abstrakčius, fantastinius daiktus, reiškinius, personažus, žmones.
12. Darbai gali būti atlikti įvairia technika.
13. Ant darbelio turi būti nurodytas įstaigos pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė, amžius. 
14. Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė“, Šilutės rajono Juknaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės darbelius arba darbelių nuotraukas (10×15) siunčia paštu adresu Valstiečių g. 10, LT-92206, Klaipėda.

V. DALYVIAI

15. Klaipėdos lopšelių-darželių „Obelėlė“, „Giliukas“, „Atžalynas“, „Varpelio“ mokyklos-darželio, vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro klubo „Žuvėdra“, Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“, Šilutės rajono Juknaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupių  ugdytiniai, jų tėvai, pedagogai.
16. Dalyviai bus apdovanojami padėkos raštais.

VI. LAIKAS, VIETA

17. Konkursas vyks nuo 2015 m. lapkričio 9 d. iki 2015 m. gruodžio 9 d. Visos sukurtos netradicinės knygutės gruodžio 1-31 d. bus eksponuojamos lopšelio-darželio „Obelėlė“ galerijoje, o įdomiausios – Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos vaikų skyriuje.

VII. RENGĖJAI

Klaipėdos lopšelis-darželis „Obelėlė“.

Praėjusią savaitę įvykusio darželio tėvų aktyvo posėdžio metu buvo aptartos įvairios veiklos sritys, vaikų maitinimas, aktyvas supažindintas su grupių aprūpinimo finansine ataskaita. Įsipareigojome visus tėvus raginti įeinant ir išeinant uždaryti mažuosius vartelius, neleisti chuliganams niokoti darželio kiemo turto.

Vaikams nupirkome ir  didžiajame darželio kieme sumontavome įrenginį "Gyvatė", skirtą pusiausvyrai lavinti (šliaužti pilvu). Įbetonavome, porą dienų nenaudosime, kol sutvirtės.

 

Norime padėkoti visiems, kurie kartu su mumis dalyvavote ekologiniame projekte "Mes rūšiuojame". Spalio 20 d. į atliekų rūšiavimo centrą pristatėme 298 kg. netinkamos naudoti elektros įrangos. Už gautus taškus papildysime grupes žaislais.