„Žvejo sodybėlė“ pasipuošė  - „Boružėlių“ grupės ugdytinio Nedo Pliuškio tėvelis pagamino ir padovanojo suolelį. Vaikų vardu dėkojame Nedo tėčiui. Kviečiame visus, kurie gali kažką įdomaus sukurti ir padovanoti darželio vaikams, prisijungti prie puikios iniciatyvos.

Informuojame, kad lopšelis-darželis „Obelėlė“ liepos 1–31 dienomis nedirbs. Visiems, kuriems liepos mėnesį reikės darželio, iki balandžio 10 d. kreipkitės į direktorę. Laikinos vietos kitame darželyje pirmiausia  ieškosime tiems tėvams, kurie liepos mėnesį tikrai dirba. 

Šiais etnografinių regionų metais turime tikslą įrengti kieme Žvejo sodybėlę. Vaikučių vardu nuoširdžiai dėkojame Mėjos Kemežytės seneliui už padovanotą šulinį kartu su palinkėjimais semti iš jo kuo daugiau laimės. Linkime laimės ir Jūsų, gerb. seneli, namams. 

 

20-asis lopšelis-darželis įsteigtas Klaipėdos miesto darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1965 m. kovo 1 d. sprendimu. Klaipėdos miesto mero 1992 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. 550 įstaigai suteiktas pavadinimas „Obelėlė“.

Tokia ypatinga proga dėkoju Jums už išmintingus darbus, siekius į pažangą, širdingą bendradarbiavimą, pasitikėjimą.

Būkite sveiki ir laimingi šiais Jubiliejiniais metais!

Direktorė Asta Vainiutė

Tikslai
1. Skatinti vaikų kūrybiškumą, siekti, kad vaikai laisvai reikštų savo emocijas.
2. Ugdyti vaikuose pilietiškumą.
 
Uždaviniai
1. Sudaryti sąlygas ugdytinių kūrybinei raiškai ir saviraiškai.
2. Skatinti kūrybinį bendradarbiavimą tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų.
3. Padėti vaikams priimtinomis formomis reikšti savo meilę artimui, tėvynei, gamtai.
 
Rengėjai
Pedagogų švietimo ir kultūros centras ir Klaipėdos lopšelis-darželis „Obelėlė“.
 
Laikas, vieta
Konkursas vyks Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė“ salėje  2015 m. kovo 19 d. 10.00 val.

 

               GERBIAMIEJI,

        Jei dar neapsisprendėte, kur pervesti savo 2 proc. pajamų mokestį, perveskite į mūsų lopšelio-darželio „Obelėlė“ sąskaitą.

2015 m. 2 proc. pajamų mokesčio didžiąją dalį skirsime gražinti mūsų darželio aplinką ir vidines erdves, formuojant ugdymo įstaigos savitumą.

        Įstaigos duomenys:

Klaipėdos lopšelis-darželis „Obelėlė“, įmonės kodas 190426075, adresas Valstiečių g. 10, Klaipėda. AB „Šiaulių bankas“ LT 467180500002142453

        Deklaracijas galite užpildyti internetu arba iki balandžio 30 d. ateikite į sekretoriatą užpildyti popierinį variantą.

                                                         Direktorė Asta Vainiutė

Šį trečiadienį ir ketvirtadienį (sausio 21-22 d.) lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ Jums, gerbiami tėveliai, organizuojamos atvirų durų dienos. Nuo ryto iki vakaro galėsite dalyvauti savo vaiko grupės veikloje Jums patogiu metu, kad stebėdami  grupės vaikus, galėtumėte įvertinti savo vaiko gebėjimus, susipažintumėte su dienos režimu. Primename, kad vaikai darželyje renkasi  nuo 7.30 val.

Plačiau

Prašau tėvelių iš grupių auklėtojų paimti anketas ir atsakyti į pateiktus klausimus, kad juos apibendrinę galėtume įvertinti mūsų įstaigos veiklą.

Direktorė Asta Vainiutė

 
 Istorijos motto : tas pats, bet kitaip.
                            /Antanas Škėma/

Kviečiame visus, atnešus po savo vaikystės kalėdinį atviruką, dalyvauti organizuojamoje  atvirukų parodoje "Mano vaikystės atvirukas", kuri supažindins vaikus su mielais jų tėvelių ir senelių jaunystės atvirukais.

Atvirukai bus eksponuojami darželio galerijoje nuo gruodžio 15 d.

Prie pagrindinio įėjimo atidaryta „Obelėlės“ mainų bibliotekėlė. Šioje bibliotekėlėje yra darbuotojų ir tėvų atneštos knygos, kurias galite bet kada pasiimti ir, perskaičius, vėl gražinti. Registracijos nei knygą paimant, nei atnešant nėra. Tikimės, kad bibliotekėlėje knygų ne mažės, o gausės.