Klaipėdos lopšelis-darželis „Obelėlė“ dirba 5 dienų darbo savaitę, teikiamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos. 

Grupės komplektuojamos  pagal Higienos normose nustatytus reikalavimus:
  •  1-3 m. ankstyvojo amžiaus grupėse 8-15 vaikų;
  •  3-5 m. ikimokyklinėse ir priešmokyklinėje grupėse 12-18 vaikų.

Grupių darbo laikas:

  • lopšelio (1,5-3 m.) grupės dirba nuo 7.30 val. iki 18.00 val. (10,5 val. režimu)
  • darželio (3-6/7 m.) grupės dirba nuo 7.30 val. iki 18.00 val. (10,5 val. režimu)

 

 1 –   ,,BORUŽĖLIŲ" GRUPĖ
Vaikų amžius 1,5-3 m.

Auklėtoja – Elvyra Bešelia
Išsilavinimas – Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla, ikimokyklinės įstaigos auklėtoja.
Vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija.


Auklėtoja – Violeta Jocienė
Išsilavinimas – Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla, ikimokyklinės įstaigos auklėtoja.
Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

boruzeliu_grupe

 2  -  ,,RAINIUKŲ" GRUPĖ
Vaikų amžius 1,5-3 m.

Auklėtoja – Virginija Ivanauskienė
Išsilavinimas – Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla, vaikų darželio auklėtoja.
Vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija.

Auklėtoja – Dalia Jaruševičienė
Išsilavinimas – Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla, vaikų darželio auklėtoja.
Vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija.

 5  -  ,,ŽIOGELIŲ" GRUPĖ

Vaikų amžius 5-6 m.

Auklėtoja – Laima Vilkytė

Išsilavinimas – Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla, ikimokyklinių įstaigų auklėtoja.

Auklėtojo kvalifikacinė kategorija.

Auklėtoja - Alma Skurdauskienė

Išsilavinimas – Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio auklėjimo metodininkas.

Auklėtojo kvalifikacinė kategorija.

ziogas ant duru

 6  -  ,,OBUOLIUKŲ" GRUPĖ

Vaikų amžius 5-6 m.

 Auklėtoja - Dalytė Čybienė

Išsilavinimas – Klaipėdos universitetas, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogas.

Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

Auklėtoja - Alma Skurdauskienė

Išsilavinimas – Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio auklėjimo metodininkas.

Auklėtojo kvalifikacinė kategorija.

apple screen shot

 3 –   ,,DRUGELIŲ" GRUPĖ
Vaikų amžius 3-4 m.

Auklėtoja – Dovilė Vitunskienė
Išsilavinimas – Klaipėdos universitetas, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogas.
Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

Auklėtoja – Sandra Puzinauskienė
Išsilavinimas – Klaipėdos universitetas, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, auklėtojo kvalifikacija

 

drugeliu_grupe

 4 –   ,,BITUČIŲ" GRUPĖ
Vaikų amžius 4-5
 m.

Auklėtoja – Alvyra Jurkšienė
Išsilavinimas – Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio auklėjimo metodininkas.
Vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija.

Auklėtoja – Sandra Puzinauskienė
Išsilavinimas – Klaipėdos universitetas, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, auklėtojo kvalifikacija

bituciu_grupe

 7 –   ,,AITVARĖLIŲ"  GRUPĖ
Vaikų amžius 4-5 m.

Auklėtoja – Giedrė Jonaitienė
Išsilavinimas – Klaipėdos universitetas, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogas.
Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

Auklėtoja – Audronė Babarskienė
Išsilavinimas – Klaipėdos universitetas, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogas.
Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

aitvariuku_grupe

 8  -  ,,PELĖDŽIUKŲ" PRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
Vaikų amžius 6-7 m.

Auklėtoja – Nijolė Kutniauskienė
Išsilavinimas – Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogas.
Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

Auklėtoja – Giedrė Jonaitienė
Išsilavinimas – Klaipėdos universitetas, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogas.
Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

 

Vaiko dienos režimas ikimokyklinio amžiaus grupėje:

Rytinis vaikų priėmimas. Pokalbiai su tėvais ir vaikais
7:30 – 8:00
Ryto mankšta salėje ir grupėse
8:00 – 8:30
Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai
8:30 – 9:10
Produktyvioji veikla grupėse ir salėje
9:15 – 11:00
Veikla lauke
11:00 – 12:00
Pasiruošimas pietums , pietūs
12:00 – 12:30
Poilsis
13:00 – 15:00
Produktyvioji veikla grupėse ir salėje
15:00 – 16:00
Pasiruošimas vakarienei, vakarienė
16:00 – 16:30
Vaikų veikla grupėje ir lauke
16:30 – 18:00
 
peledziuku_grupe

Salės užimtumo grafikas    2017 – 2018 m.m.

 

Savaitės diena

1gr.

1-3m.

2gr.

1-3m.

3gr.

3-4 m.

4gr.

4-5 m.

5gr.

5-6 m.

6gr.

5-6 m.

7gr.

4-5 m.

8gr.

6-7 m.

Pirmadienis

 

 

Muzika

10.00-10.20

Kūno k. be m.

15.50-16.10

Kūno kult. be m.

15.15-15.40

Kūno kult.

10.30-10.55

 

 

 

 

Muzika

11.05-11.40

 

Antradienis

 

Muzika

9.50-10.05

 

 

 

 

Muzika

10.50-11.15

Muzika

10.15-10.40

Muzika

9.15-9.40

Kūno kult. be m.

15.15-15.40

Muzika

11.25-12.00

Trečiadienis

Muzika

9.45-10.00

Muzika

10.10-10.25

Kūno kult.

9.15-9.35

 

Kūno kult.

10.35-11.00

 

 

Kūno k. be m.

15.30-15.50

Muzika

11.10-11.35

Kūno k. be m.

16.00-16.20

 

 

 

 

 

Ketvirtadienis

Muzika

9.50-10.05

 

Muzika

10.50-11.10

 

Muzika

9.15-9.40

 

 

 

 

Kūno kult.

10.15-10.40

Kūno kult.

11.20-11.55

 

Penktadienis

 

 

 

 

Muzika

9.15-9.40

Muzika

11.00-11.25

Kūno kult.

9.50-10.15

 

Muzika

10.25-10.50

Kūno k. be m.

11.35- 12.10

 

Mankštos: 8.00 val. - 5 – 6 gr.   

                 8.10 val – 4 – 7 gr.

                8.20 val. – 3 gr.

                8.30 val. – 8 gr.