Menu Close

Viešieji pirkimai

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ CENTRALIZUOTŲ IR DECENTRALIZUOTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO TVARKOS TAISYKLĖS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ”  2022 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ”  2023 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

          

 
 
                    

 

Skip to content