Menu Close

Darbuotojai

 

SFO_8272

LOPŠELYJE-DARŽELYJE YRA PATVIRTINTI 39 ETATAI. IŠ JŲ:

20 ETATŲ PEDAGOGŲ :
2 – vadovai (direktorius, pavaduotojas ugdymui),
14 – ikimokyklinio ugdymo mokytojai,
2 – priešmokyklinio ugdymo mokytojai,
1 – meninio ugdymo mokytojas,
1 – logopedas.

  19 ETATŲ APLINKOS (TECHNINIO) PERSONALO:
 

0,75 – specialistas,
1 – raštinės administratorius,
1 – ūkio reikalų tvarkytojas,
8 – auklėtojų padėjėjas,

0,5 – mokytojo padėjėjas,
2,5 – virėjas,
1 – sandėlininkas,
0,5 – skalbinių prižiūrėtojas,
0,5 – valytojas,
1,5 – pastatų ir sistemų priežiūros einamojo remonto darbininkas,

1 – pagalbinis darbininkas,
0,75 – kiemsargis.

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ PEDAGOGŲ VARDINIS

SĄRAŠAS  2022–2023 M. M.

Eil.Nr.  Vardas, pavardė Specialybė Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija Pareigos Kontaktai
1. Asta Vainiutė Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Aukštasis   Direktorius (8 46) 31 08 64, obelelesdirektore@gmail.com
2. Stasė Iljina Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Aukštasis   Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (8 46) 35 00 66,

obelelesvaikai@gmail.com

3.  Simona Aleksandrovaitė   Studijuoja Klaipėdos valstybinėje kolegijoje ikimokyklinę ir priešmokyklinę pedagogiką   Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

(8 46) 35 00 66,

obelelesvaikai@gmail.com

4.  Violeta Jocienė Ikimokyklinis ugdymas Aukštesnysis Mokytojas metodininkas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

(8 46) 35 00 66,

obelelesvaikai@gmail.com

5.  Audronė Babarskienė Ikimokyklinis ugdymas Aukštasis Mokytojas metodininkas Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

(8 46) 35 00 66,

obelelesvaikai@gmail.com

6. Dalia Jaruševičienė Ikimokyklinis ugdymas Aukštesnysis Mokytojas metodininkas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

(8 46) 35 00 66,

obelelesvaikai@gmail.com

7. Giedrė Jakovleva Ikimokyklinis ugdymas Aukštasis neuniversitetinis Mokytojas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

(8 46) 35 00 66,

obelelesvaikai@gmail.com

8. Elvyra Bešelia Ikimokyklinis ugdymas Aukštesnysis Mokytojas metodininkas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

(8 46) 35 00 66,

obelelesvaikai@gmail.com

9. Alvyra Jurkšienė Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Aukštasis Mokytojas metodininkas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

(8 46) 35 00 66,

obelelesvaikai@gmail.com

10. Dalytė Čybienė Ikimokyklinis ugdymas Aukštasis Mokytojas metodininkas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

(8 46) 35 00 66,

obelelesvaikai@gmail.com

11. Giedrė Jonaitienė Ikimokyklinis ugdymas Aukštasis Mokytojas metodininkas Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

(8 46) 35 00 66,

obelelesvaikai@gmail.com

12. Laimona Tkačenko Ikimokyklinis ugdymas Aukštesnysis Vyr. mokytojas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

(8 46) 35 00 66,

obelelesvaikai@gmail.com

13. Adelė Žukauskienė Specialioji pedagogika, logopedija Aukštasis Logopedas metodininkas Logopedas

(8 46) 35 00 66,

obelelesvaikai@gmail.com

14. Alma Skurdauskienė Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Aukštasis Mokytojas metodininkas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

(8 46) 35 00 66,

obelelesvaikai@gmail.com

15. Laima Vilkytė Ikimokyklinis ugdymas Aukštesnysis Mokytojas metodininkas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

(8 46) 35 00 66,

obelelesvaikai@gmail.com

16. Sandra Puzinauskienė Ikimokyklinis ugdymas Aukštasis Vyr. mokytojas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

(8 46) 35 00 66,

obelelesvaikai@gmail.com

17. Alma Vasiliauskienė   Klaipėdos valstybinėje kolegijoje ikimokyklinę ir priešmokyklinę pedagogiką   Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

(8 46) 35 00 66,

obelelesvaikai@gmail.com

18. Loreta Vaišvilienė Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Aukštasis Mokytojas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

(8 46) 35 00 66,

obelelesvaikai@gmail.com

19. Audronė Žemgulienė Ikimokyklinis ugdymas Aukštasis Mokytojas metodininkas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

(8 46) 35 00 66,

obelelesvaikai@gmail.com

20. Virginija Kvasaitė Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Aukštasis Vyr. mokytojas Meninio ugdymo mokytojas

(8 46) 35 00 66,

obelelesvaikai@gmail.com

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS

SĄRAŠAS  2022–2023 M. M.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Almantas Abromas Ūkio reikalų tvarkytojas
2. Vaida Prialgauskienė Specialistas, raštinės administratorius
3. Gražina Meiduvienė Sandėlininkas, patalynės prižiūrėtojas
4. Jurgita Riepšienė Auklėtojo padėjėjas
5. Vilma Bartašienė Auklėtojo padėjėjas
6. Irina Čupina Auklėtojo padėjėjas
7. Daniela Jonaitienė Auklėtojo padėjėjas
8. Inga Svobutienė Auklėtojo padėjėjas
9. Ilona Mackecičienė Auklėtojo padėjėjas
10. Liudmila Medingienė Auklėtojo padėjėjas
11. Rita Pronckienė Auklėtojo padėjėjas
12. Vitalija Anužienė Auklėtojo padėjėjas
13.  Vanda Toliušienė Virėjas
14. Natalija Sačiuk Virėjas
15. Romas Kybartas Pastatų ir sistemų priežiūros  einamojo remonto darbininkas
16. Lilija Žebrauskienė Valytojas
17. Vilma Urbonienė Pagalbinis darbininkas

 

Skip to content