Menu Close

Mokesčiai ir lengvatos

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, ATLYGINIMO DYDŽIO IR JO PERSKAIČIAVIMO METODIKOS NUSTATYMO

 KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL INDIVIDUALIŲ UGDYMO PRIEMONIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO  AMŽIAUS VAIKAMS REKOMENDACINIO SĄRAŠO PATVIRTINIMO

                                                                                                                                                                                                    

Skip to content