Menu Close

Maitinimas

KLAIPĖDOS LOPŠELĮ-DARŽELĮ „OBELĖLĖ” LANKANČIŲ VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ 2022–2023 M. M. DUOMENŲ ANALIZĖ

parsisiųsti PowerPoint formatu

KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO NEMOKAMŲ VEIKLŲ KALENDORIUS

https://www.sveikatosbiuras.lt/wp-content/uploads/2022/11/Nemokamu-veiklu-kalendorius_-2022-12.pdf  

KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO NAUJIENLAIŠKIS

https://www.sveikatosbiuras.lt/wp-content/uploads/2022/11/Sveikatos-biuras_-naujienlaiskis_-GRUODIS.pdf 

KLAIPĖDOS LOPŠELĮ-DARŽELĮ „OBELĖLĖ” MAISTO PRODUKTŲ GAMINTOJŲ (TIEKĖJŲ) SĄRAŠAS

parsisiųsti MS Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELĮ-DARŽELĮ „OBELĖLĖ” LANKANČIŲ VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ 2021–2022 M. M. DUOMENŲ ANALIZĖ

parsisiųsti PowerPoint formatu

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.411986/asr

15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 1-3 METŲ AMŽIUS VAIKAMS

parsisiųsti PDF formatu  

15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 4-7 METŲ AMŽIUS VAIKAMS    

parsisiųsti PDF formatu              

               

Skip to content