Menu Close

Korupcijos prevencija

Informuoti apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus galite:

  • Lopšelio-darželio „Obelėlė“ atsakingą asmenį už korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą Almą Vasiliauskienę, tel. Nr. (8 46) 35 00 66, el. paštu obelelesvaikai@gmail.com
  • Informaciją galite pateikti arba pareikšti savo nuomonę dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo Klaipėdos miesto savivaldybėje:
  • Klaipėdos miesto savivaldybės pastatuose – Liepų g. 11 ir Danės g. 17, esančiose pašto dėžutėse su užrašu „Pranešimai apie pastebėtus korupcinius atvejus“
  • Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT): visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333, el. paštu pranesk@stt.lt

Informacija apie gautus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos pranešimus:

2021 m. – negautas nė vienas pranešimas.

2022 m. – negautas nė vienas pranešimas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2022 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMAS NR. XIV-1178 „DĖL 2022–2023 M. NACIONALINĖS DARBOTVARKĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS PATVIRTINIMO”

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023–2025 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023–2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ, ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ NULINĖS TOLERANCIJOS KORUPCIJAI POLITIKOS GAIRĖS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ” KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2023–2025 METAMS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ” KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS IR IŠVADOS 2021 M.

ĮSAKYMAS DĖL ATSAKINGO ASMENS UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĘ ĮSTAIGOJE SKYRIMO

ĮSAKYMAS DĖL SĄRAŠO PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ, PATVIRTINIMO

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ” DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ” DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠAS

RAŠTAS DĖL BENDRAVIMO SU LOBISTAIS REKOMENDACIJŲ

RAŠTAS DĖL NAUJOS REDAKCIJOS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO ĮSTATYMO NUOSTATŲ

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS

RAŠTAS DĖL KONKURSŲ VERTINIMO KOMISIJŲ  SUDARYMO IR VEIKLOS

ATMINTINĖ SUSIDŪRUS SU KORUPCIJA

Kviečiame peržiūrėti:

ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO NUORODA

„SKAIDRUMO AKADEMIJA”

Skip to content