Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

Savivalda, darbo grupės ir komisijos

Lopšelio-darželio ,,Obelėlė” taryba
Pirmininkė  Violeta Jocienė

Pirmininko pavaduotoja – Alma Skurdauskienė

Sekretorė – Sandra Puzinauskienė
nariai:

 • Irina Čupina
 • Jurgita Riepšienė

Nariai – ugdytinių tėvai:

 • Rimantė Ladyšienė

Lopšelio-darželio „Obelėlė” tėvų taryba

 • Monika Driukaitė – Šeputienė
 • Rimantė Ladyšienė
 • Indrė Raubienė
 • Ramunė Gabalienė

 

DARBO GRUPĖS:

Vidaus audito koordinavimo

 • Stasė Iljina, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Alma Skurdauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 
 • Laima Vilkytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Vaida Prialgauskienė, raštinės administratorė
 • Rimantė Ladyšienė, tėvų atstovė

Įstaigos internetinės svetainės atnaujinimo

 • Asta Vainiutė, direktorė
 • Stasė Iljina, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Audronė Babarskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 • Vaida Prialgauskienė, raštinės administratorė

KOMISIJOS:

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos

 • Stasė Iljina, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Alvyra Jurkšienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Ramunė Grubliauskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

Vaiko gerovės

 • Stasė Iljina, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Asta Vainiutė, direktorė
 • Adelė Žukauskienė, logopedė
 • Alma Skurdauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Vaida Prialgauskienė, raštinės administratorė

Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė“ vardu gautos paramos skirstymo

 • Almantas Abromas, ūkio reikalų tvarkytojas
 • Stasė Iljina, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Vaida Prialgauskienė, raštinės administratorė
 • Giedrė Jonaitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Skip to content