Menu Close

Apie mus

herbas
 
Klaipėdos lopšelis-darželis Obelėlė”
 Biudžetinė įstaiga, Valstiečių g. 10,  92206 Klaipėda,
tel. (8 46)  35 00 66, faks. (8 46)  31 47 66, el. p. obelelesvaikai@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190426075
                                                                                         
 
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,OBELĖLĖ” ISTORIJA
 
Įstaiga, kaip 20-asis Klaipėdos lopšelis-darželis, įsteigta Klaipėdos miesto tarybos sprendimu 1965 m. kovo 1 d. Įstaigos vedėja dirbti paskirta Julija Litvinienė, o 1967 m. – Bronė Sedeikienė. Nuo 1990 m. lapkričio 2 d. iki 2024 m. balandžio 15 d.  įstaigai vadovavo Asta Vainiutė.
        Klaipėdos miesto mero 1992 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr.550, 20 vaikų lopšelis-darželis pavadintas lopšeliu-darželiu „Obelėlė”.
        Klaipėdos miesto valdybos 1994 m. vasario 15 d. potvarkiu Nr.71, vietoj vienos bendro tipo grupės, atidaryta  grupė vaikams su sunkiais kalbos sutrikimais, o 1995 m. jau veikė trys logopedinės grupės.
       Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus viršininko 2001 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr.303, trys specialiosios logopedinės grupės buvo uždarytos ir vietoj jų vėl atidarytos bendro tipo grupės.
       Nuo 2003 m. vasario mėn. Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus įsakymu  uždaryta viena darželinio amžiaus grupė ir laisvos patalpos perduotos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrui, 2004 m. dar vienos grupės patalpos perduotos naudoti pasitikėjimo teise Klaipėdos vaikų ir jaunimo klubui „Žuvėdra”.
     2011-2012 m. m.  ES ir savivaldybės biudžeto lėšomis atliktos įstaigos renovavimo ir modernizavimo pasekmė – tėvams sudarytos sąlygos vesti vaikus į saugią, tenkinančią jaunojo klaipėdiečio prigimtinius poreikius aplinką, darbuotojams sudarytos geros darbo sąlygos.
     Šiandien lopšelyje-darželyje veikia  8 grupės: 2 ankstyvojo, 5 ikimokyklinio ir 1 priešmokyklinio amžiaus vaikams. Įstaigą lanko vaikai nuo 2 iki 7 metų amžiaus. Jais rūpinasi 18 kvalifikuotų pedagogų, kurie įgyvendina lopšelio-darželio „Obelėlė“ ikimokyklinio ugdymo programą, Ankstyvojo ugdymo vadovą, Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, Tarptautinę vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programą „Zipio draugai“, socialinio ir emocinio intelekto ugdymo programą „Kimochis”, Žalingų įpročių prevencijos priemonių programą,Vaikų saugumo užtikrinimo prevencijos priemonių programą, taikomi Sveikos gyvensenos ugdymo darželiuose  programos elementai, įstaigoje organizuojami įvairūs projektai, konkursai, nuolat eksponuojami bendruomenės narių kūrybiniai darbai,  pedagogai dalinasi gerąją patirtimi, vaikai dalyvauja renginiuose įstaigoje, mieste, respublikoje.
        Džiaugiamės kiekvieno bendruomenės nario iniciatyvomis, atsakomybe kuriant atvirą kaitai švietimo instituciją.

 Istoriją surinko lopšelio-darželio „Obelėlė” direktorė Asta Vainiutė

 

 

 
 
Skip to content