Menu Close

Dokumentai

LOPŠELIO-DARŽELIO OBELĖLĖ” VIZIJA:
    Lopšelis-darželis „Obelėlė” – pirmas kiekvieno šio mikrorajono mažamečio vaiko tėvo pasirinkimas:
  • Demokratizuota ugdymo įstaiga;
  • Priimtiniausia vaikams;
  • Patraukliausia tėvams
MISIJA:
    Įstaigos pedagogai yra vaikų ugdytojai ir tėvų konsultantai, gebantys išugdyti sveiką, savarankišką, brandų mokyklai vaiką, kuris sugebėtų rasti savo vietą sociokultūrinėje aplinkoje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip to content